OM NIK

OM NIK2021-01-05T11:39:10+00:00

OM NIK

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) er en norsk fagorganisasjon for integrative og komplementære terapeuter. Organisasjonen hadde 15 års jubileum september 2019.

Tidligere har organisasjonen vært kjent som Nordic Healing Association (NHA). Bakgrunn for navnebytte er for å være i tråd med fagutviklingene som skjer internasjonalt og spesielt innenfor Verdens Helseorganisasjon. Det viktigste arbeidet for NIK er fagutvikling, nettverksbygging og informasjonsarbeid innenfor integrativ og komplementær behandling. NIK er en fagforening for utøvere innen tradisjonelle, komplementære og integrative terapier. Hovedfokus er fagutvikling, kvalitetssikring, terapeut-registrering, rådgivning og opplysningsvirksomhet innenfor tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en selvstendig hovedorganisasjon som står på egne ben, og ikke tilhører eller er knyttet til noe trossamfunn eller religiøs bevegelse. Vi er partipolitisk nøytral og ønsker ikke noen form for statlig støtte.

Organisasjonen ser det som en fordel å kunne arbeide fritt også på et internasjonalt plan med organisasjoner i land der tradisjonell, komplementær og integrativ behandling som fagområder har kommet lengre enn i Norge. NIK vil sikre medlemmer et størst mulig nettverk og informasjon om integrativ og komplementær behandling. NIK er av Helsedirektoratet registrert som utøverorganisasjon i medhold av forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Bakgrunnshistorie

På slutten av 1990 tallet var det et stadig pressende behov i healermiljøet i Norge for etablering av en organisasjon man kunne ha tillit til. Eksisterende interesseorganisasjon(er) innenfor healing var preget av mye baksnakking, ustabilitet og lave krav til innmelding og godkjenning. Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (tidl. Nordic Healing Association) ble grunnlagt som første fagorganisasjon for healing i 2004. Formålet var å stille krav til behandlere, ryddighet, struktur og etisk bevissthet blant utøvere.

Terapeuter i NIK har dokumentert utdanning innen integrative og komplementære terapier,  kommunikasjonsferdigheter, etikk, VEKS kurs, helsefremmende verktøy og formidling av selvhjelpsverktøy. Mange har i tillegg til naturlige healingevner.

NIK har strenge opptakskrav og godkjenningsprosedyre. NIK ser at det ikke er nok med en interesse for healing eller beslektede områder, eller at en påstår å ha healingevner, kommer fra en familielinje med healere eller en kultur med healingtradisjoner. Det godtas heller ikke at man har blitt “undervist direkte fra den andre siden” eller man påstår å være synsk eller medium. Medlemskap i NIK krever av vedekommende kan vise til kunnskap, strukturert utdanning, faglig kompetanse, mentorskap og dokumentert arbeidserfaring for å kvalitetssikre tjenestene som tilbys.

NIK anser ikke integrativ, tradisjonell og/eller komplementær behandling som alternativ medisin eller erstatning for konvensjonell medisin (skolemedisin). Det er komplementært, supplerende og helhetlig. NIK medlemmer stiller ikke- og behandler ikke spesifikke diagnoser. Medlemmene følger lover og regler på fagområdet.

0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.