KURS/UTDANNING

KURS/UTDANNING2021-01-05T12:22:38+00:00

KURS/UTDANNING

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Terapier som står utenfor skolemedisin er stadig under “lupen”. Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er opptatt av etikk og kvalitet. Vi mener at strukturert utdanning levert av lærer med høy tverrfaglig kunnskap- og erfaringsbasertkompetanse er nødvendig for å oppnå større respekt.

NIK inviterer mennesker med grundig utdanning innenfor integrative og komplementære terapier til å søke medlemskap. Det gjelder terapeuter både med og uten skolemedisinsk bakgrunn. Kravene er at de har grundig, dokumentert utdanning innenfor integrative og komplementære terapier.

NIK stiller krav til kvalitetssikring av kurs/utdanningsholdere og undervisningsopplegg. Det er store og sprikende kvalitetsforskjeller i opplæring. Medlemmer som ønsker å skape fagkurs som anbefales av NIK kan søke kvalitetssikring ved å be om å få tilsendt søknadsskjema. Styret/fagutvalget vil ved første anledning gjennomgå søknaden og gi tilbakemelding. Når kurs/utdanning er NIK godkjent kan dette benyttes i markedsføring. Søker av kurs og utdanninger plikter å følge markedsføringsloven på oppdaterte/vedlikeholdte websider. NIK vil linke til disse. Utdanning godkjennes for 5 års periode, kurs for 3 års periode.

Melinda Merunada MSc

Styreleder og grunnleggende medlem i NIK.

Påkrevet dokumentasjon for godkjenning av utdanning innen integrative og komplementære terapier er blant annet som følgende:

1) Kopi av firmaattest fra Brønnøysund

2) Oversikt over studiemodulene

3) Søkers CV

4) Beskrivelse av avsluttende skriftlig arbeid eller avhandling med studentinstruksjoner

5) Fagplan eller faglig spesifikasjon av utdanningen/kurset

6) Kopi av de etiske reglene

7) Kopi av endelig diplom, sertifikat, kursbevis eller vitnemål for utdanningen/kurset

8) Beskrivelse av eventuell undervisning i kosttilskudd eller produkter hvis det forekommer

9) Bekreftelse fra Brønnøysund over styret for opplæringsstedet

10) Kopi av pensumliste og utdanningsmateriell

11) Kopi av dokumentasjon for behandling (behandlingsskjema) for utdanningen/kurset

Er du NIK medlem og lurer på noe ta kontakt på mail medlem@nfik.no.

0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.