KONTAKT OSS

KONTAKT OSS2021-01-05T12:20:03+00:00

Kontakt Oss

Postadressen til organisasjonen er: Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter, Postboks 391 Skøyen, 0213 Oslo. E-post er post@nfik.no. Kun skriftlige henvendelser.

  Kontakt Info

  Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

  Tel. (47) 929 98 745
  Org. nr. 987 227 591
  Kontonummer 9490.06.00881

  Kjerneverdier

  Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


  Respekt: 
  vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

  Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

  Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

  Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

  Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

  Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

  History of Medicine

  A Short History of Medicine

  I have an earache:

  2000 B.C. Here, eat this root.

  1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

  1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

  1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

  1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

  2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.