ORGANISASJONEN2021-01-05T15:21:19+00:00

Project Description

ORGANISASJONEN

BLI MEDLEM

ORGANISASJONEN

BLI MEDLEM

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK)

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier. Organisasjonen ledes av et styre, med støtte fra et Kvalitets- og klageorgan og et Fagutvalg. Organisasjonen ble grunnlagt i 2004. NIK drives på frivillig basis.

Styrets sammensetning er praktiserende NIK registrerte behandlere/terapeuter

Styret:

Melinda Merunada (styreleder), PhD, Master of Medical Sciences, Master of Psychology, Master in Public Health Sciences Master in Public Health, Master in Adult Education, Fysioterapeut, Helsecoach, MNIK Terapeut, Certified NLP Master Trainer, Grunnleggende medlem

Lena Kallander, (nestleder) MNIK Terapeut, Registrert Healer, NLP Master Practitioner, Grunnleggende medlem

Gillian Godtfredsen Doctor of Metaphysics, PhD Holistic Life Coaching, MSc., Rektor, Helsecoach, NLP Master Trainer, MNIK Terapeut, Grunnleggende medlem

Bjørg Neverdal, Tannlege, MNIK Terapeut, Registrert Healer, NLP Master Practitioner, Grunnleggende medlem

Kvalitets- og klageorgan

Leder: Inger Lise Sætren, Advokat, Sosionom, Helsecoach, NLP Trainer

Fagutvalg

Melinda Merunada, Bjørg Neverdal, Marianne Meuche Bjørnerud, Anne Marit Erstad

Post til Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter sendes til:

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

v) Melinda Merunada
Schiøtts vei 11 B, 0286 Oslo

Post til Kvalitets- og klageorganet sendes til:

Kvalitets- og klageorgan
v/advokat Inger Lise Sætren
Leiv Eirikssons gate 9
0271 Oslo

kun skriftlige henvendelser

Medlemmer kan registrere seg i Alternativregisteret som Registrert Integrativ & Komplementær Terapeut MNIK eller Registrert Healer MNIK.

0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.