FORSKNING2020-02-20T09:05:21+00:00

Project Description

FORSKNING

BLI MEDLEM

FORSKNING

BLI MEDLEM

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK)

Integrativ og komplementær behandling er områder der det trengs mye mer forskning. Det er bevilget minimalt med offentlige midler til seriøse forskningsprosjekter innenfor dette fagområdet i Norge. I utlandet gjøres mye mer omfattende forskning på disse fagområdene.

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter ønsker å bidra til mer forskning fra fagområdet og delta i forskningsprosjekter.

Her kan du lese mer om Verdenshelseorganisasjonens arbeid: Les mer

Her kan du laste ned WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine 2019: Les mer

Her er link til en database med artikler og prosjekter 
samlet av den amerikanske legen og psykiateren Dr Daniel Benor. Benor har forfattet mange bøker og artikler på fagområdet og er grunnlegger av Doctor Healer Network i Storbritannia.

Call for Action deklarasjon fra Europa Parlamentet på Komplementær og Alternativ Medisin (KAM).

0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.