BLI MEDLEM2022-04-04T08:58:15+00:00

Project Description

BLI MEDLEM

BLI MEDLEM

BLI MEDLEM

BLI MEDLEM

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK)

NIK er en fagorganisasjon for mennesker som arbeider med integrative og komplementære terapier. I det ligger det at NIK jobber for tradisjonell, komplementær og integrativ behandling som fagområder. Du kan bli medlem av NIK og søke om å bli registrert, slik at du kan registrere deg i Alternativregisteret og få momsfritak. Som medlem vil du som behandler kunne ta del i NIK’s kollektive ansvarsforsikring og stemmerett i årsmøtet, som er NIK’s generalforsamling.

For å bli medlem må du akseptere og forplikte deg til å følge NIK’s etiske retningslinjer, og som utøver er du inneforstått med at din faglige utvikling er en konstant pågående prosess, som du må kunne dokumentere for å kunne opprettholde din eventuelle godkjenning som registrert terapeut.

NIK på sin side vil legge til rette for et minimum for faglig oppdatering gjennom faglige møter eller kursanbefalinger.

Fyll ut elektronisk SØKNADSKJEMA

din søknad skal ha med:

navn, alle kontaktinfo, yrke/titler, bilde
praksis, spesialisering og evt. annen info
relevante utdanningssertifikater/diplomer (skannet)
navn på lærere og antall trenerledede timer må evt. dokumenteres fra opplæringsstedet
dersom dette ikke er spesifisert på sertifikat

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter har strenge opptakskrav og godkjenningsprosedyre som sannsynliggjør kunnskap, kompetanse og faglig bakgrunn blant medlemmene, både medfødte og/eller innlærte, fordi NIK ser at det ikke er nok med en interesse for behandling, eller at en påstår å ha evner, men at det også kreves utdanning, mentorskap og arbeidserfaring for å kvalitetssikre tjenestene som tilbys.

Alle som er utdannet innen integrative og komplementære terapier og som kan dokumentere en strukturert og kvalitetssikret utdanning ved nasjonal eller internasjonal utdanningsinstitusjon av minst 300 timers varighet er velkommen til å søke medlemskap i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter. Ved søknaden vennligst send inn skannede kurs/utdanningsbevis. Antall trenerledede undervisningstimer skal være spesifisert på alle kurs/utdanningsbevis. Hvis ikke dette er skrevet på utdanningsbeviset vennligst få en skriftlig bekreftelse fra den respektive læreren og sende inn med din søknad. Som organisasjon har NIK respekt for yrkesaktive healere som har lite eller ingen fagutdanning men som har holdt på lenge og har mye erfaringsbasert kunnskap. Disse kan også søke medlemskap ved å sende inn kopi av firmaattest og regnskapsbevis som er bekreftet av regnskapsfører på minst 5 år med integrative, komplementære terapier som inntektsbringende kilde. Du kan bli bedt om mer informasjon for godkjenning av søknad.

Medlemmene skal ha en forståelse for at det er viktig å vedlikeholde og oppdatere sine faglige kunnskaper, evner og kompetanse. Dette kan gjøres ved å ta del i CPD (Continued Professional Development) så vel nasjonalt som internasjonalt. NIK arrangerer også regelmessig CPD aktiviteter for medlemmene.

Langtidsstrategien er å sikre seriøsitet og profesjonalitet innenfor tradisjonelle, komplementære og integrative terapier, ikke bare i Norge, men i hele Norden og verden forøvrig. Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter vil bidra til at integrative og komplementære terapeuter arbeider i henhold til de høyeste etikk – og kvalitetskrav. Organisasjonen er aktiv i den internasjonale arenaen og tilsluttet Doctor Healer Network og ECHO, European Confederation of Healers and Healing Organisations og British Holistic Medical Association blant annet.

Medlemsskap

  • Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en fagorganisasjon for tradisjonelle, komplementære og integrative terapeuter
  • Du får tilgang til en kollektiv ansvarsforsikring
  • Organisasjonen godkjenner søknader og kvalitetssikrer at medlemmene har utdanning og praksis innenfor integrativ og komplementær behandling innen de kan bli medlemmer samt at samtlige forplikter seg etisk i utøvelsen av sitt arbeid
  • Du blir en del av et internasjonalt nettverk av terapeuter som har fulgt en strukturert utdanning- og utviklingsreise og som er seriøse og profesjonelle i utøvelsen av integrative og komplementære terapier
  • Nettverket har visjon for integrative og komplementære terapier som yrke på lik linje med andre yrkesgrupper
  • Nettverket har medlemmer som har dokumentert utdanning i Komplementær og Integrativ terapi. Samtlige er mennesker som arbeider med ulike tradisjonelle, komplementære og integrative behandlingsformer. Det spenner alt fra healing, refleksologi, fotsoneterapi, blomstermedisin, hypnoterapi, urtemedisin, healingmassasje, massasje, aromaterapi, craniosacralterapi, biopati, naturopati, nevro lingvistisk psykologi, coaching, kanalisering, akupunktur, homeopati, kinesiologi, tankefeltterapi, emotional freedom techniques, rosenterapi, gestaltterapi, alexanderteknikken, yoga, pilates, qi gong, tai chi, melchizedek metode, reiki med mer. Alle behandlings- og terapiformer skaper et mangfold og en plattform for utveksling tverrfaglige erfaringer. Mange i nettverket har helsefaglig bakgrunn fra skolemedisin.
  • Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter har eget Kvalitets- og Klageorgan som hjelper og støtter deg hvis du skulle trenge det
  • Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter gir deg et nettverk hvor du får mulighet til å lære mer og videreutvikle deg sammen med andre praktiserende terapeuter
  • Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter har regelmessig kontakt/møter med internasjonale organisasjoner og myndigheter innenfor tradisjonell, komplementær og integrativ medisin/behandling
  • Du kan benytte Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuters logo i din markedsføring

Kontingent

  • Norsk medlemskontingent er kr 1100,- pr år og inkluderer kollektiv ansvarsforsikring som dekker hele Norden så lenge medlemmet er bosatt i Norge
  • Utenlandsk medlemskontingent er kr 550,- pr år. Utenlandske medlemmer må sørge for egen ansvarsforsikring i det landet de er bosatt
 • Støttemedlemskontingent er kr 200,- pr år
 • Bankkonto: Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter 94900600881VIPPS – NFIK 75764
0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.