ANSVARSFORSIKRING2020-02-20T09:10:14+00:00

Project Description

ANSVARSFORSIKRING

BLI MEDLEM

ANSVARSFORSIKRING

BLI MEDLEM

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK)

Ansvarsforsikring blir omtalt som bedriftens “livsforsikring” og viser at en behandler har organisert seg på en seriøs, troverdig og respektfull måte.

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) tilbyr en kollektiv ansvarsforsikring for sine medlemmer. Helsedirektoratet krever at alle godkjente utøverorganisasjoner tilbyr sine medlemmer ansvarsforsikring.

Alle fullt betalende medlemmer i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter kan vise til en ansvarsforsikring og blir også støttet av et kvalitets- og klageorgan. Forsikringssummen er på kr. 10 millioner og en egenandel på kr. 10,000,- pr skade.

Ansvarsforsikring er påbudt ved lov for den som registrerer seg i Alternativregisteret for helserelatert behandling i Brønnøysund.

Som medlem i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter har du en kollektiv ansvarsforsikring som en del av din kontingent. Dette er en trygghet både for deg og dine klienter. For at ansvarsforsikringen skal gjelde må følgende være på plass:

    • Journal. I journalen skal det være informasjon om klientens navn, alder, kontaktinfo, det problem som klienten kom med, når konsultasjonen har funnet sted og litt om behandlingen. Journalen skal oppbevares nedlåst og i minimum 5 år.

Kvittering/ faktura. Det er viktig at det tydelig fremkommer på kvittering eller faktura at behandlingen består i ‘healing’. (Det vil komme flere muligheter for hva som skal stå på kvittering ila 2020).

0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.