ALTERNATIVREGISTERET2022-05-30T12:47:11+00:00

Project Description

ALTERNATIVREGISTERET

BLI MEDLEM

ALTERNATIVREGISTERET

BLI MELDEM

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK)

Registrering i Alternativregisteret

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) er registrert som utøverorganisasjon av Helsedirektoratet.

Du kan som medlem registrere deg i Alternativregisteret i Brønnøysund. Det er kun utøvere som er medlem i en Registrert utøverorganisasjon som kan registreres i Alternativregisteret.  

Alle NIK medlemmer som kan dokumentere inntektsbringende næringsvirksomhet innenfor komplementære og integrative behandling kan pr i dag registrere seg i Alternativregisteret som “Registrert integrativ- og komplementær terapeut MNIK” eller som “Registrert Healer MNIK”.

Før registrering i Alternativregisteret skal det fremlegges bevis på gjennomført NIK Registrert etikkurs eller VEKS kurs.

Har du ikke tatt VEKS kurs enda? HER finner du et online kurs som du kan ta enkelt. Som NIK medlem får du rabatt, slik at du kan få det for kr 1750,-.

Som medlem i NIK forplikter du deg til å gjennomføre et NIK godkjent etikkurs i løpet av de førstkommende 12 mnd, såfremt du ikke har tatt dette i forkant av medlemskapet som en del av din utdanning.

For å registrere deg gjør du følgende:

  1. Gå inn på websiden til Brønnøysund og Alternativregisteret link.
  2. Fyll ut skjemaet link og signere.
  3. Organisasjonsnummer oppgis på skjemaet, enten eget eller bedriftens der du er ansatt.
  4. Hvis du er ansatt må du har i tillegg bevis på ansettelsesforholdet. NB Bedriften må drive innenfor tradisjonelle komplementære og integrative behandlingsformer.
  5. Du kan registrere deg som “Registrert integrativ- og komplementær terapeut MNIK” eller som “Registrert Healer MNIK”. Kun den /de behandlingsformer som er godkjent, kan skrives på skjemaet. Ta kontakt med Melinda (på medlem@nfik.no) dersom du er usikker.
  6. Kryss av på skjemaet at du vedlegger medlemsbevis og bevis på kollektiv ansvarsforsikring.
  7. Send skjemaet til Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter, Postboks 391 Skøyen, 0213 Oslo
  8. NIK utsteder medlemsbevis, bekreftelse på kollektiv ansvarsforsikring (gjelder ikke støttemedlemmer) til din postadresse/mailadresse. NIK kan sende dokumentasjon direkte til Brønnøysundregistrene dersom du har signert og fylt ut alt i skjemaet.
  9. Signer ansvarsforsikringen og send inn alle papirer (skjemaet, medlemsbevis og ansvarsforsikringsbevis) til Brønnøysundregistrene, Registeret for utøvere av alternativ behandling, 8910 BRØNNØYSUND.
  10. Svar på din søknad komme direkte fra Brønnøysund til din postadresse med vedlagt faktura for registrering kr. 500,-
0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.