Veileder for aktuelle smitteverntiltak for medlemmer som driver med massasje/massasjebehandling

Vi har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet og Norges Massasje forbund angående smitteverntiltak spesielt for terapeuter som driver med massasje/massasjebehandling.

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) stiller seg bak smittevern-veilederen som er utarbeidet for massører/massasjeterapeuter av Norges Massasjeforbund.

Vi ber derfor de av våre medlemmer som bruker massasje/massasjeterapi/massasjebehandling som et ledd i sin behandling å nøye sette seg inni også denne, i tillegg til den fullstendige Bransjestandarden fra Helsedirektoratet for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med en-til-en kontakt.

Helsedirektoratet har publisert en smittevernveileder for helsevirksomheter med én-til-én kontakt:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Regjeringen har konkludert med at helsepersonell i slike virksomheter kan yte hjelp til pasienter under forutsetning av at kravene i veilederen følges. Veilederen gir råd om hvordan virksomheter kan ivareta et forsvarlig smittevern.

For de fleste virksomheter vil det være tilstrekkelig å implementere rådene i veilederen.

Men for dem som driver med massasje, er det viktig å lese også de utfyllende rådene som er utarbeidet fra Norges Massasjeforbund for massasjebransjen.

Her finner du link til den:  Link

Her finner du et skriv som du kan skrive ut og eventuelt henge opp på veggen/inngangen ved din klinikk eller der du tar imot klienter.  Link

Mvh Styret i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

2020-04-22T16:05:28+00:00

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.