Utøver og Covid-19 – spørreundersøkelse av NAFKAM

Utøver og Covid-19 – spørreundersøkelse av NAFKAM

Vi håper du vil hjelpe oss med en studie som gjennomføres av NAFKAM ved UiT, Norges arktiske universitet.Hensikten med studien er å undersøke hvilke konsekvenser covid-19 situasjonen med sterke restriksjoner for klinisk praksis har for den enkelte utøver. Vi vil også undersøke hvilke mulige behandlinger og anbefalinger utøverne gir sine pasienter/klienter med tanke på covid-19.

For å lykkes med denne studien, håper vi du vil svare på noen spørsmål i et spørreskjema for oss.

Det tar 5-10 minutter å svare på spørsmålene. Deltakelse er frivillig og konfidensiell. Ved å fylle ut spørreskjemaet, godkjenner du din deltakelse. Imidlertid kan du trekke deg når som helst. Dataene som blir samlet inn i denne undersøkelsen vil bli slettet når vi har analysert og publisert artikler på materialet.

 Hvis du tar deg noen minutter for å dele dine tanker om din situasjon som utøver i tiden etter 12 mars 2020, er det til stor hjelp for oss.

Linken til spørreskjemaet finner du her:

https://nettskjema.no/a/146798

På forhånd takk!

Vennlig hilsen,

Trine Stub, PhD,

seniorforsker, NAFKAM Telefon: 776 492 86

Epost: trine.stub@uit.no

0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

2020-04-20T09:53:11+00:00

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.