Smittevern-tiltak og bransjestandard

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) tar smittevern på alvor. Vi oppfordrer alle medlemmer til å vise stor forsiktighet med hensyn til smittevern i disse tider. Det har fra regjeringens side blitt oppfordret til Bransjestandard for smittevern, men det har ikke kommet mer informasjon om dette spesifikt enda. NIK har derfor vært i kontakt med FHI og avventer svar på hvordan man går videre med dette arbeidet, ettersom en slik standard skal utarbeides i samarbeid med FHI.

Hensynet til smittevernet vil medføre at det ikke vil være mulig å ha like tett med klienter som terapeuter normalt har. Samtidig er det viktig å forstå at klientene heller ikke nødvendigvis vil strømme tilbake i hopetall. For mange vil det ta tid å fylle opp timelistene igjen.

Vi arbeider aktivt for at en bransjestandard for smittevern skal bli til og at våre medlemmer skal kunne komme tilbake i arbeid raskest mulig når dette er forsvarlig med hensyn til smittevern tiltak.

0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

2020-04-15T08:26:24+00:00

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.