Registrert integrativ & komplementær terapeut MNFIK

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter fikk i går 17.12 godkjenning for tittelen “Registrert Integrativ & Komplementær Terapeut MNFIK”, så det vil komme ut mer info om dette på nettsiden. Helsedirektoratet har brukt 12 måneder på å behandle søknaden. Årsmøtet i 2019 bestemte at vi skulle søke om godkjenning for denne nye tittelen samtidig med navneendringen i 2019.

Vi har fra tidligere tittelen Registrert Healer MNIK (med behandlingsform healing).
Behandlingsformer for tittelen “Registrert Integrativ & Komplementær Terapeut MNFIK” er:
 • integrativ terapi
 • healingterapi
 • rosenterapi – terapeutisk berøring
 • helhetsterapi
 • autogen terapi – stressmestring
 • massasjeterapi
 • aromaterapi
 • kunst-, musikk – og dansterapi
 • fotsoneterapi & refleksologi
 • nlp terapi
 • nevrotapping, TFT, EFT
 • akupressur
 • ayurvedisk terapi
 • kraniosakralterapi
 • hypnoterapi
Medlemmer må oppfylle alle krav for utdanning og VEKS kurs innen de kan føres opp.
Ta kontakt med Melinda på medlem@nfik.no for mer info om søknad for registrering.
Dersom du skal søke om registrering av ny tittel trenger du å sende inn utdanningsbevis for den retningen du skal søke om.
0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

2020-12-18T13:30:21+00:00

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.