5G og de nye strømmålerne: hva betyr det for helsen?

Har du hørt om bekymringene rundt 5G og de nye strømmålerne?

Stråling er noe som angår oss alle. Ingen kan unngå å bli berørt av teknologien som rulles ut dvs 5G og AMS målere. Mange opplever helseutfordringer knyttet til de nye strømmålerne som har blitt installert i de fleste norske hjem. Denne kvelden vil fokus være på 5G og de nye strømmålere og hva det betyr for helsen.

Einar Flydal er ekspert på området og har et helt yrkesliv bak seg som forsker og universitetslektor innenfor telekom. Med sin enorme kunnskap vil han fortelle om helserisikoene forbundet med den nye teknologien.

0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

2020-04-15T08:23:06+00:00

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.