Loading...
Home2020-12-21T12:50:02+00:00

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en fagorganisasjon for tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier. Det viktigste arbeidet er knyttet til fagkunnskap og kompetanse blant utøvere og forståelse for likhetene og forskjellene mellom konvensjonelle og tradisjonelle metoder (skolemedisin og komplementær medisin).

NIK som organisasjon følger fagutvikling nasjonalt og internasjonalt. Vi er et proaktivt og rådgivende organ i fagutvikling, utdanning og spørsmål innen helsefremmende arbeid, tradisjonelle, komplementære og integrative metoder.

LES MER

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK)

2021-01-05T15:21:19+00:00

ORGANISASJONEN

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) er en fagorganisasjon for integrative og komplementære terapeuter. Organisasjonen ledes av et styre, med støtte fra et Kvalitets- og klageorgan og et Fagutvalg.

2020-02-20T09:05:21+00:00

FORSKNING

Integrativ & komplementær behandling er områder der det trengs mye mer forskning. Vi arbeider for å øke bevissthet og fokus kring forskning på dette fagområdet. Vi vil også bidra til forskning og faglig utvikling.

2022-05-30T12:50:29+00:00

ETIKK

Medlemmer i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er forpliktet til å vedlikeholde god praksis. Det etiske regelverket poengterer essensielle elementer for god etisk praksis.

2021-01-22T14:11:28+00:00

KLAGEORGAN

NIK har et eget kvalitets- og klageorgan. Kvalitets- og klageorganet består av medlemmer som selv også har erfaring fra integrativ og komplementær behandling. Dette organ har vært aktivt i 15 år.

2020-02-20T09:08:04+00:00

ARBEIDSMETODE

NIK arbeider for å kvalitetssikre faglig bakgrunn blant terapeuter. Organisasjonen er proaktiv og et rådgivende organ i fagutvikling, utdanning og aktiviteter innen integrativ og komplementær behandling.

2022-05-30T12:47:11+00:00

ALTERNATIVREGISTERET

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er registrert som utøverorganisasjon av Helsedirektoratet. Våre medlemmer kan søke om registrering som terapeut.

2020-02-20T09:10:14+00:00

ANSVARSFORSIKRING

NIK tilbyr mulighet til kollektiv ansvarsforsikring for sine medlemmer, hvilket er nødvendig for registrering som terapeut og ved profesjonell praksis. Ansvarsforsikring blir omtalt som bedriftens "livsforsikring" og viser seriøsitet, respekt og troverdighet for seg selv og andre.

2022-04-04T08:58:15+00:00

BLI MEDLEM

Skjema for innmelding i NIK. Bli del av et nettverk av integrative og komplementære terapeuter. Få et kvalitetsstempel. Få medlemsfordeler som ansvarsforsikring. Ta del av et faglig fellesskap. Utvikle din faglige kompetanse.

NIK

Norsk Fagorganisasjon – 16 år

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) har strenge opptakskrav og godkjenningsprosedyrer som kvalitetssikrer at medlemmene har faglig utdanning, kompetanse og terapeutiske evner. Organisasjonen mener det kreves utdanning og kurs med faglig og pedagogisk kvalitetssikring, mentorskap og arbeidserfaring for å arbeide som terapeut.

LES MER
0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for healing, friskliv og helsefremmende arbeid.

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.